Työnantaja: Harkitsetko työsuhteen päättämistä? 

Haluatko välttää työsuhteen päättämisriitoja ja päättämiskorvausvaatimuksia?

Työsuhteen päättämisessä piilee riskejä

Työntekijän irtisanominen ei ole helppoa. Selvität irtisanomisasiaa etukäteen, koska tiedät työsuhteen päättämisen olevan oikeudellisten esteiden takana.

Ongelmasi on työsuhteen päättämisen rajan epämääräisyys. Olet jo saattanut selvittää sen, että irtisanominen edellyttää asiallista ja painavaa syytä. Tiedätkö millainen syy on riittävän asiallinen ja riittävän painava?

Laki vaikenee näistä seikoista käytännön tasolla.

Työsuhteen irtisanominen (tai purkaminen) on vakava toimenpide. Pahimmillaan normaali työntekijä voi saada jopa 24 kuukauden palkan korvauksena, jos päättämisperustetta ei ole. Luottamusmies tai luottamusvaltuutettu voi saada tätäkin enemmän.

Laillinen syy työsuhteen päättämisellekään ei oikeuskäytännön mukaan aina riitä. Vaikka sinulla olisi riittävä peruste irtisanomiselle, pienet virheet voivat johtaa korvausvelvollisuuteen.

Syrjintäväitteet ovat oma riskikategoriansa. Kun kyse on korvausasiasta, syrjintäriidan todistustaakka on työnantajaa vastaan. Mikäli asia menee rikosprosessiin, saat suojaa syyttömyysolettamasta.  

Voiko tilannetta tietää etukäteen?

Haluaisitko selvän tiedon irtisanomisen riskeistä juuri sinun tapauksessasi? Toivoisitko sinulla olevan selvät ohjeet, joiden mukaan voisit tietää toimivasi oikein? 

Jälkiviisastelu on juristien työn ydintä. Arvioimme säännöllisesti sitä millä tavalla päämiehemme ovat toimineet oikein ja väärin riitatoimeksiannoissamme. Työsuhderiidoissa arviomme koskevat lähes aina irtisanomistilanteita.

Etukäteisarvio on mahdollista tehdä samalla tavalla kuin jälkikäteisarviokin. Etukäteisarviossa on kuitenkin etuja. Jatka lukemista, niin saat tietää miten arviot poikkeavat toisistaan.  

Saat vastaukset oikeudellisella irtisanomis-selvityksellä

Monet pienyhtiöt ovat hankkineet meiltä selvityksen ja ohjeet irtisanomis- ja purkutilanteita varten. Oikeudellinen irtisanomisselvitys sisältää oikeudellisen arvion irtisanomisperusteestasi sekä yksityiskohtaiset toimintaohjeet. Ohjeet ulottuvat selvityksen valmistumishetkestä kaikkien irtisanottavan työntekijän työsuhteeseen liittyvien velvollisuuksiesi päättymiseen.

Saatuasi ohjeet tiedät tarkalleen mitä tehdä ja milloin. Noudattamalla ohjeita noudatat varmasti lain menettelysäännöksiä.

Oikeudellisen arvion osiossa selvitämme sinulle työsuhteen päättämisen laillisuuden lisäksi myös mahdolliset tavat vahventaa irtisanomisperustetta, jos sellaisia on käsillä olevassa tilanteessa. Lisäksi ohjeistamme sinua välttämään sudenkuopat irtisanomistilanteessa ja irtisanomisajalla.

Saat selvityksen yhteydessä luonnollisesti myös kaikki irtisanomiseen tarvittavat asiakirjat.

Voitko muuttaa todellisuutta sinulle suotuisampaan suuntaan?

Oikeudellinen irtisanomisselvitys ei rajoitu pelkkään tilanteen toteamiseen. Voimme etukäteisarvioinnilla saada tilanteen faktat sinulle suotuisimmiksi. Faktojen muuttaminen etukäteen on mahdollista täysin laillisesti. Käsittelemme kohta alla, miten tämä tehdään.

Arvio kirjoitetaan aina selvästi ja ymmärrettävästi. Kun luet saamaasi oikeudellista arviota, tiedät miten työntekijän teot vaikuttavat tilanteeseen. Ymmärrät myös, miten sinun toimintasi ennen arvion saamista ovat muuttaneet irtisanomisperusteen olemassaoloa.

Selvitystä lukiessasi löydät myös osiota, jossa kerrotaan:

  • Miten voit parantaa irtisanomisoikeuden olemassaoloa, jos tällaisia toimenpiteitä on mahdollista tehdä tapauksessasi.
  • Mitä et missään nimessä saa tehdä ennen irtisanomista, jotta irtisanominen ei muutu laittomaksi.
  • Mitä kaikkea sinun pitää tehdä, jotta irtisanominen ei virheellisesti näytä laittomalta (käräjätuomarin silmin katsottuna).

Tilanteesi mahdollisuuksien puitteissa saat eväät tehdä toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on irtisanomisperusteen vahvistaminen tai ongelmien poistaminen ilman irtisanomista. Tätä ei ole mahdollista enää tehdä irtisanomisen jälkeen. 

Onko irtisanomisselvitys tarpeellinen sijoitus sinun tapauksessasi?

Päättämiskorvaus* voi helposti nousta 10 kuukauden palkan suuruiseksi. Kuinka monta euroa tämä on sivukuluineen sinun tapauksessasi? 

Mikä kustannus on, jos päättämiskorvaus* nouseekin maksimiin (24 kuukauden palkka)?

Irtisanomisselvitys maksaa 1.000 € (alv 0 %), joten selvityksen hinta on aina vain murto-osan laittoman irtisanomisen aiheuttaman päättämiskorvauksen kustannuksista. Selvitys on verovähennyskelpoinen tuloverotuksessa. 

Joissain tapauksissa selvitystä on rajoitettu maksuttomassa kartoituksessa suosituksestamme koskemaan vain jotain tiettyä osaa selvityksestä. Tämä on luonnollisesti laajaa selvitystä edullisempaa. 


*Päättämiskorvaukseen ei vielä sisälly oikeudenkäyntikuluja taikka mitään muitakaan lain noudattamatta jättämisestä aiheutuvia korvauseriä.

Onko sinulla vaihtoehtoa irtisanomiselle?

Vaihtoehtona irtisanomiselle on toki työntekijän irtisanomatta jättäminen. Sinulla on kuitenkin jokin syy, jonka vuoksi tämä ei ole toivottavaa. Muuten et haluaisi selvittää irtisanomisen mahdollisuutta. 

Olet varmaan jo miettinyt miten työntekijästä aiheutuva tappio, mainehaitta tai vaikutus työyhteisöön kumuloituu pidemmän ajan kuluessa. Poistuvatko ongelmat itsestään vai jatkuvatko ne vielä vuosien ajan? 

Jos ongelmia ei korjata koskaan, laiton irtisanominenkin voi olla työntekijän pitämistä edullisempaa. 

Laillinen irtisanominen on toki kaikkein edullisin vaihtoehto, jos se on mahdollista (tai saatavissa aikaan).   

Mitä jos riitaa kuitenkin syntyy?

Sinun on syytä huomata, että oikeudellinen selvitys ei estä työntekijää yrittämästä saada korvauksia. Vaikka olisit noudattanut lakia tarkalleen, ammattiliitolta saattaa tulla vaatimuskirje tai selvityspyyntö.

Kuten varmaan tiedät, ammattiliiton lähettämä selvityspyyntö on tietojen kalastelua yhtiösi oikeuteen haastamista varten. 

Oikeudellisen selvityksen avulla tiedät tarkalleen mitä sinun kannattaa (ja ei kannata) vastata liiton esittämiin kysymyksiin.  

Huomaathan myös, että riiidan aloittaminen ei merkitse oikeassa olemista. Vaikka työntekijä aloittaisi ammattiliiton tai yksityisen lakimiehen avulla riidan sinua vastaan, hän on heikoilla sinun noudatettuasi selvityksen ohjeita. 

Haluatko keskustella kanssamme tilanteestasi?

Tarjoamme mahdollisuutta keskustella kanssamme ilmaiseksi maksutomassa kartoituksessa. 

Saat maksuttoman kartoituksen soittamalla meille numeroon +358 44 9848 548 tai täyttämällä alla olevan lomakkeen. Varattuasi kartoituksen sovimme sen ajankohdan.

Kartoituksessa käymme läpi tilannettasi ja selvityksen laajuutta, jonka jälkeen lähetän sinulle kirjallisen tarjouksen selvityksestä. Et ole sidottu mihinkään, jos päätät olla hyväksymättä saamasi tarjouksen.

Välillä eteemme tulee tilanne, jossa irtisanominen on aivan selvästi laitonta. Jos laittomuus on selvää, kerromme sen ilmaiseksi kartoituksessa. 

Haluatko keskustella?

Soita numeroon +358 44 9848 548 tai varaa puheluaika täyttämällä alla olevan lomakkeen. 

Puh. +358 44 9848 548
kristian@krokforslaw.com
Maamonlahdentie 1 G 33, 00200 Helsinki