Asunto-osakeyhtiöt: Yhtiö päätti lainvastaisesti, että se ottaa asuntoni hallintaansa – Mitä voin tehdä?

15.11.2020

Osakkeenomistajan ei ole pakko alistua asunnon hallintaanottoon, jos päätös on lainvastainen. Sama koskee vuokralaista ja asunnon muuta asukasta.

Päätös hallintaan ottamisesta riitautetaan viemällä se käräjäoikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksiantamisesta.

Miten lainvastaiseen päätökseen voi reagoida?

Päätös asunnon hallintaan ottamisesta on yhtiökokouksen päätös, jota voidaan moittia (ks. aiempi artikkelini). Päätöksen moittiminen tarkoittaa asian viemistä käräjäoikeuteen tutkittavaksi.

Tuomioistuin ratkaisee tämän jälkeen, onko yhtiökokouksen päätös pätemätön vai ei.

Päätöstä tulee moittia 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös annettiin tiedoksi. Tämä tarkoittaa sitä, että moitekanteen tulee olla käräjäoikeudessa mainitussa ajassa. Jos tarvitset lakimiehen apua, hänen tulee ehtiä perehtyä asiaan ja tehdä moitekanne ennen aikarajan umpeutumista.


Erilaisia perusteita, joilla asian voi viedä tuomioistuimeen

Moitekanteella tavoitellaan asunnon hallintaan ottamisen estämistä sillä, että yhtiökokouksen päätös on pätemätön. Moitekanne voi esimerkiksi perustua alla lueteltuihin seikkoihin.


Perusteen paikkansapitämättömyys

Asiaa voidaan ensinnäkin ajaa sillä perusteella, että peruste asunnon hallintaan ottamiseen ei pidä paikkansa. Jos asunnossa ei ole tosiasiasiassa vietetty häiritsevää elämää, asuntoa ei saisi ottaa yhtiön haltuun häiritsevän elämän viettämisen vuoksi.


Perusteen vähämerkityksellisyys

Toisekseen asiaa voidaan viedä eteenpäin sillä perusteella, että laiminlyönti on vähämerkityksellinen. Jos laiminlyönnillä on vain vähäinen merkitys, asuntoa ei saa ottaa yhtiön hallintaan.


Haltuunoton menettelysäännösten rikkominen

Asiaa voidaan myös ajaa sillä perusteella, että asunnon hallintaan ottamisen menettelysäännöksiä ei ole noudatettu. Moitekanteella on erittäin vahvat perusteet, jos esimerkiksi varoitusta ei ole annettu tai päätöstä hallintaan ottamisesta ei ole annettu tiedoksi 60 päivän kuluessa päätöksen tekemisestä.

Voit lukea tarkemmin menettelysäännöksistä toisesta artikkelistani.


Yhtiökokouksen menettelysäännösten rikkominen

Lisäksi asiaa voidaan ajaa sillä perusteella, että asunnon hallintaan ottamisesta päättäneen yhtiökokouksen menettelysäännöksiä ei ole noudatettu.


Haluatko keskustella kanssani?

Soita minulle numeroon 044 984 8548, jos haluat keskustella kanssani asiastasi. Voit vaihtoehtoisesti jättää yhteydenottopyynnön.


Kristian Krokfors
Oikeustieteen maisteri
Oikeudenkäyntilakimies
044 984 8548
kristian@krokforslaw.com