Kielletty markkinointi osa 2/7: Harhaanjohtavuus markkinoinnissa

16.11.2020

Markkinoinnissa ei lähtökohtaisesti saa käyttää harhaanjohtavia väitteitä. Jos kilpailijasi markkinoi harhaanjohtavasti, voit viedä asian markkinaoikeuteen.

Harhaanjohtavan markkinoinnin ja kauppiaallisen kehumisen välinen rajanveto voi joskus olla haastavaa.

Harhaanjohtavuus on kiellettyä

Markkinointi voi muuttua harhaanjohtavaksi monella tavalla eikä mitään tyhjentävää listaa harhaanjohtavista menettelyistä ole siksi mahdollista tehdä.

Esimerkkinä harhaanjohtavasta ilmaisusta voidaan kuitenkin mainita "Suomen kattavin ja laajin yritystietopalvelu", jonka korkein oikeus kielsi, koska se oli yksilöimätön.

Markkinaoikeus on myös kieltänyt ilmaisun "Yksinkertaisin", koska se oli merkitykseltään moniselitteinen.

Jotta ilmaisu ei muodostuisi harhaanjohtavaksi, se kannattaa yksilöidä. Epämääräisyys kasvattaa aina riskiä siitä, että ilmaisua pidettäisiin harhaanjohtavana.

Vertailevassa markkinoinnissa tulee muistaa, että totuudenmukainen ja selväkin ilmaisu voi olla harhaanjohtava, jos samalla jätetään ilmaisematta jokin asian selvittämisen kannalta tärkeä seikka, mistä johtuen vastaanottajalle voi syntyä väärä käsitys kilpailijan tuotteen laadusta tai muista ominaisuuksista.


Merkityksetön harhaanjohtavuus ei ole lainvastaista

Jotta harhaanjohtava väite olisi kielletty, sen tulee olla omiaan vaikuttamaan myytävän hyödykkeen kysyntään tai tarjontaan taikka vahingoittamaan toisen elinkeinotoimintaa. Muissa tapauksissa harhaanjohtavuudella ei ole merkitystä.


Ole varovainen kauppiaallisen kehumisen kanssa

Kuten aiemmassa artikkelissani olen selostanut, niin kauppiaallinen kehuminen on sallittua. Harhaanjohtavan ilmaisun ja kauppiaallisen kehumisen ero ei aina ole yksiselitteistä, kuten yllä mainitun ilmaisun "Yksinkertaisin" kieltäminen osoittaa.

Sinun kannattaa olla varovainen myös kauppiaallisessa kehumisessa, koska se saattaa vahingossa luisua harhaanjohtavan markkinoinnin piiriin.Haluatko keskustella kanssani asiastasi?

Soita minulle numeroon 044 984 8548, jos haluat keskustella kanssani asiastasi.


Kristian Krokfors
Oikeustieteen maisteri
Oikeudenkäyntilakimies
044 984 8548
kristian@krokforslaw.com