Kielletty markkinointi osa 6/7: Saako kilpailijan tuotetta matkia?

14.12.2020

Toisen tuotteen, tuotepakkauksen yms. jäljittely on tietyissä tilanteissa kiellettyä. Markkinaoikeuden ratkaisukäytännön perusteella kiellettyyn jäljittelyyn perustuva vaatimus on yleisesti ottaen helpompi voittaa kuin norkkimiseen perustuva vaatimus. Kiellettyyn jäljittelyyn perustuva vaatimus on siksi kiellettyä artikkelisarjan osassa 5 selostettua norkkimisen kieltoa käyttökelpoisempi suojamekanismi.

Pääsääntöisesti jäljittely on sallittua. Se on kuitenkin kiellettyä, jos alla mainitut kriteerit täyttyvät.


Pääsääntönä sallittavuus

Vapaaseen kilpailuun kuuluu se, että toisen tuotteita ja tuotepakkauksia saa matkia. Jollei matkiminen loukkaa artikkelin lopussa selostetulla tavalla lain suomaa yksinoikeutta, se on pääsääntöisesti sallittua.

Pääsääntöinen sallittavuus ei tarkoita sitä, että jäljittely olisi aina sallittua. Jäljittely on kiellettyä, jos kaikki kolme alla olevaa kriteeriä täyttyvät.


Kieltämisen kriteeri 1: Omaperäisyys

Jotta jäljittely voitaisiin kieltää, jäljittelyn kohteena olevan asian (esim. tuotepakkauksen) tulee olla omaperäinen. Geneerisen tuotteen jäljittely ei ole kiellettyä.

Esimerkiksi tavanomainen kuohuviinipullon muoto ei voisi saada suojaa jäljittelyä vastaan, koska se ei ole omaperäinen.

Tuotepakkauksen ja tuotteen omaperäisyyttä arvioidaan kokonaisuutena. Vaikka jokin yksittäinen osa olisi tavanomainen, tuote tai tuotepakkaus voi olla kokonaisuudessa omaperäinen.

Esimerkiksi ratkaisussa KKO 2005:4 korkein oikeus katsoi tuotepakkauksen olevan kokonaisuudessaan omaperäinen siinä käytettyjen tekstistä, kuvasta ja värityksestä muodostuvien elementtien yhdistelmän vuoksi.


Kieltämisen kriteeri 2: Tunnettuus

Tuotteen tulee lisäksi olla tunnettu asianomaisen kohdeyleisön keskuudessa. Tunnettuuden kriteeri ratkaistaan aina tapauskohtaisesti.

Jäljittelyn kieltämistä vaativan tahon tulee näyttää toteen, että jäljiteltävän tuotteen kohdeyleisö yhdistää tuotteen jäljiteltävä ominaisuuden sen kaupalliseen alkuperään. Jollei tätä onnistuta tekemään, kieltovaatimus ei menesty (ks. esim. MAO 198/13).

Kohderyhmän ei tarvitse yhdistää tuotetta juuri tiettyyn yhtiöön (esim. valmistajaan). Se riittää, että tuote yhdistetään omaan, erilliseen kaupalliseen alkuperäänsä, joka eroaa muiden vastaavien tuotteiden kaupallisesta alkuperästä (ns. anonyymi kaupallinen lähde, MAO 451/09).


Kieltämisen kriteeri 3: Sekaantumisvaara

Jäljittely on ainoastaan kielletty, jos se aiheuttaa sekaantumisvaaran jäljittelevän tuotteen kaupallisesta alkuperästä. Jonkin tietyn elementin (esim. värin) jäljittely ei välttämättä johda siihen, että sekaantumisvaaraa aiheutuisi. Merkityksellistä on se, saako tavanomainen kohderyhmä tuotteista tai tuotepakkauksista sellaisen vaikutelman, että ne ovat samasta kaupallisesta alkuperästä.

Sekaantumisvaaran tulee myös olla vastapuolen syytä. Se ei esimerkiksi ole väitetyn jäljittelijän syytä, jos jotkut jälleenmyyjät ovat jättäneet pois tuotteen valmistajan nimen ja tavaramerkin (MAO 407:17).

Sekaantumisvaaraa ei todennäköisesti ole, jos jäljitelty tuote tai tuotepakkaus on merkitty riittävän selkeästi esimerkiksi toiminimellä tai tavaramerkillä. Tämäkään ei aina ole riittävää, vaan esimerkiksi legojen jäljitelmät on kielletty selkeästä tuotemerkinnästä huolimatta (MAO 82/05)


Tekniset toteutusmahdollisuudet

Joitain asioita ei käytännössä voida tehdä huomattavan erilaisiksi. Markkinatuomioistuin on muun muassa todennut, että kahden jääkiekkopelin samankaltaisuus johtui suureksi osaksi jääkiekkopeliin liittyvistä toiminnallisista seikoista, joilla pyritään kuvaamaan oikeata jääkiekkopeliä (MT 1988:014).

Mikäli tuotteiden tai tuotepakkausten samankaltaisuus johtuu muiden käytännön seikoista, samankaltaisuus on hyväksyttävää.


Yksinoikeudet johtavat helpompaan voittoon

Lainsäädännössä on olemassa yksinoikeuden takaavia suojamekanismeja, jotka antavat useimmiten paljon yksiselitteisemmän suojan, kuin sopimattomien menettelyiden kielto. Muun muassa mallioikeus, tavaramerkkioikeus ja tekijänoikeus ovat tällaisia yksinoikeuksia.

Jos kilpailijasi esimerkiksi jäljittelyn osana käyttää tuotepakkauksessa dominoivana elementtinä olevaa rekisteröityä tavaramerkkiäsi, sinun kannattaa ensisijaisesti vedota tavaramerkin antamaan suojaan.


Haluatko keskustella kanssani?

Soita minulle numeroon 044 984 8548, jos haluat keskustella kanssani asiastasi.


Kristian Krokfors
Oikeustieteen maisteri
Oikeudenkäyntilakimies
044 984 8548
kristian@krokforslaw.com