Talo on umpilaho. Jos reklamoit väärin, et kuitenkaan saa mitään

13.01.2021

Kiinteistökaupan erimielisyystilanteissa reklamaatio tulee tehdä oikein. Jos oikean sisältöistä reklamaatiota ei tehdä ajoissa, myyjä vapautuu vastuusta.

Reklamaatio on kaksiosainen

Mitä tapahtuu, jos reklamaatioaika ylittyy?

Jos reklamaatiota ei ole tehty lain mukaisessa ajassa, ostajalla ei kyseisen virheen perusteella ole oikeutta saada hinnanalennusta, purkaa kauppaa tai saada vahingonkorvauksia. Sama koskee tilannetta, jossa reklamaatio on väärän sisältöinen eikä oikean sisältöistä reklamaatiota ole tehty ajoissa.


Milloin reklamaatio pitää tehdä?

1. Kohtuullinen aika

Reklamaatio tulee tehdä kohtuullisessa ajassa virheen havaitsemisesta. Kohtuullisen ajan pituus vaihtelee tapauskohtaisesti. Käytännössä kohtuullinen aika on kuukausien mittainen.

2. Viimeistään 5 vuoden kuluessa

Laissa on myös takaraja reklamaation tekemiselle. Reklamaatio tulee tehdä viimeistään viiden vuoden kuluessa kiinteistön hallinnan luovutuksesta.

3. Poikkeus

Mikäli myyjä on menetellyt kunnianvastaisesti ja arvottomasti (eli esimerkiksi tahallaan pimittänyt vakavan virheen ostajalta) tai törkeän huolimattomasti, reklamaatioajan ylittyminen ei vapauta myyjää vastuusta. Näissäkään tapauksissa ostaja ei saa viivytellä miten kauan tahansa.


Mitä reklamaatiossa on pakko olla?

Reklamaatio on kaksiosainen. Kummankin osan tulee olla reklamaatiossa, jotta se täyttää lain vaatimukset.

Reklamaatiossa on ensinnäkin pakko olla ilmoitus virheestä. Käytännössä tämä tarkoittaa sen selittämistä mikä virhe on. Virhe tulee yksilöidä reklamaatiossa, jotta myyjä voi ymmärtää mistä on kyse. Yleinen ilmoitus "talo ei ollut sellainen kuin sovittiin" ei siksi ole riittävää. Virhettä ei kuitenkaan tarvitse yksilöidä hirveän tarkasti reklamaatiossa, vaan yksilöintiä voidaan täydentää myöhemmin.

Toisekseen reklamaatiossa pitää ilmoittaa virheeseen perustuvat vaatimukset. Vaatimus pitää yksilöidä mahdollisuuksien mukaan. Ostajan tulee ensinnäkin ilmoittaa, vaatiiko hän kaupan purkua vai hinnanalennusta ja vaatiiko hän vahingonkorvausta.

Jos esimerkiksi hinnanalennusvaatimusta ei voida heti yksilöidä euromääräisesti, se pitää yksilöidä tarkemmin perusteiden selvittyä.


Haluatko keskustella kanssani?

Soita minulle numeroon 044 984 8548, jos haluat keskustella kanssani asiastasi.


Kristian Krokfors
Oikeustieteen maisteri
Oikeudenkäyntilakimies
044 984 8548
kristian@krokforslaw.com