Vähemmistön valta osa 2: Vähemmistöosakas voi pakottaa yhtiön järjestämään ylimääräisen yhtiökokouksen

19.01.2021

Ylimääräisen yhtiökokouksen avulla vähemmistöosakas saa yhtiön käsittelemään haluamiaan asioita.

Vaatimus voidaan tehdä, jos osakas haluaa yhtiön käsittelevän jotain tiettyä asiaa.

Kuinka paljon osakkeita tarvitset?

Tarvitset yli 10 % kaikista osakkeista voidaksesi saada yksin läpi vaatimuksen ylimääräisen yhtiön koolle kutsumisesta. Tätä omistusrajaa voidaan alentaa osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen määräyksellä.

Kuten artikkelisarjan osassa 1 on selostettu, voit ryhmittyä muiden osakkaiden kanssa ylittääksesi omistusrajan.


Milloin vaatimus voidaan tehdä?

Vaatimus voidaan lähtökohtaisesti tehdä milloin vain. Ylimääräistä yhtiökokousta ei kuitenkaan lähtökohtaisesti voida vaatia koolle kutsuttavaksi käsittelemään jo päätettyä asiaa uudestaan, vaan asian tulisi olla uusi. Asia voidaan kuitenkin joissain tapauksissa saada käsitellyksi uudestaan, jos asian luonne on muuttunut toiseksi.


Miten vaatimus tehdään?

Vaatimus tulee tehdä kirjallisesti ja siinä tulee vaatia jonkin tietyn asian käsittelemistä. Käsiteltävän asian tulee olla sellainen, joka on yhtiökokouksen toimivallassa. Käsiteltävän asian muotoilussa tulee olla tarkkana, jotta yhtiökokous on pakko kutsua käsittelemään oikeaa asiaa.


Kuinka nopeasti kokous tulee järjestää?

Yhtiö voi järjestää ylimääräisen yhtiökokouksen viikon kuluttua vaatimuksen esittämisestä. Tätä nopeammin yhtiökokousta ei saada järjestetyksi ilman kaikkien osakkaiden suostumusta.

Yhtiö saattaa kuitenkin viivytellä. Pääsääntöisesti kokous on järjestettävä viimeistään kaksi kuukautta ja kaksi viikkoa vaatimuksen esittämisestä.


Tarvitsetko apua? Käytä maksutonta alkuneuvottelua

Soita minulle numeroon 044 984 8548, jos tarvitset apua osakeyhtiöasioissa.


Kristian Krokfors
Oikeustieteen maisteri
Oikeudenkäyntilakimies
044 984 8548
kristian@krokforslaw.com


Uusimmat artikkelit

Tässä artikkelissa käsittelen laskun reklamaatiota. Artikkelissa on käytännönläheiset ohjeet laskun reklamaatioon tekemiseen ja sen lopussa on malleja laskun reklamaatiolle.