Rikastumiskielto ja täyden korvauksen periaate

07.06.2021

Otsikossa mainitut periaatteet ovat osittain saman kolikon kääntöpuolia ja ne toimivat riitatilanteessa yhdessä. Tässä artikkelissa käsittelen lyhyesti näitä periaatteita ja niiden käytännön vaikutusta, jos sinulle on aiheutettu vahinkoa. 

Täyden korvauksen periaate

Täyden korvauksen periaate merkitsee sitä, että kaikki sinulle aiheutunut vahinko tulee korvata. Vahingonkorvauksella sinut asetetaan siihen taloudelliseen asemaan, jossa olisit ilman vahingon aiheutumista. 

Lähtökohtaisesti periaatteen voi nähdä toimivan euro eurosta. Jos esimerkiksi naapurin räjäytystyö rikkoo kaikki talosi upouudet ikkunat ja joudut asennuttamaan uudet 7.000 € hintaan, sinun pitäisi täyden korvauksen periaatteen mukaan saada vähintään 7.000 € vahingonkorvausta.

Täyden korvauksen periaate ei kuitenkaan ole yhtä ehdoton, kuin alla selostettava rikastumiskielto. Lainsäädäntö sisältää erinäisiä sääntöjä, joiden perusteella korvauksen määrää voidaan alentaa.


Rikastumiskielto

Rikastumiskielto merkitsee nimensä mukaisesti kieltoa rikastua vahingonkorvauksella. Laki lähtee siitä, että et saa joutua vahingonkorvauksella parempaan asemaan kuin ilman vahingon aiheutumista. 

Käytettäessä yllä olevaa ikkunoiden rikkoontumista koskevaa esimerkkiä, et voi saada 30.000 € korvausta uusien ikkunoiden asennuttamisesta. Voit tällaisessa tapauksessa saada enintään 7.000 € vahingonkorvaust, koska ikkunoiden asennuttaminen maksoi vain 7.000 €.


Käytännön vaikutukset riitatilanteessa

Kun vaadit vahingonkorvausta, vahingonaiheuttaja saattaa väittää vahingon määrän olevan väittämääsi alhaisempi. Jos riita menee tuomioistuimen käsiteltäväksi, joudut rikastumiskiellon vuoksi lähtökohtaisesti todistamaan vahingon määrän. Rikastumiskielto leikkaa pois sen osan vahingonkorvausta, joka jää näyttämättä toteen.

Täyden korvauksen periaate merkitsee puolestaan sitä, että toteen näyttämäsi vahinko tulee lähtökohtaisesti tuomita korvattavaksi. Jos esimerkiksi onnistut osoittamaan sinulla olevan oikeus saada 20.000 € vahingonkorvausta, se pitää tuomita sinulle, jollei sitä jostain syystä erikseen alenneta.


Tietyt vahinkotyypit toimivat eri sääntöjen mukaan

Täyden korvauksen periaate ja rikastumiskielto eivät sovellu kaikentyyppisiin vahingonkorvauksiin. Tietyt korvaukset lasketaan niin, että tosiasiassa aiheutunut vahinko on merkityksetön tai vähämerkityksellinen. Käsittelen tätä alla esimerkeillä.


Esimerkki: Korvaus työsuhteen perusteettomasta päättämisestä 

Eräs tällainen korvaus, jota olen sivuuttanut useassa työsuhteita koskevissa artikkeleissani (löydät ne työsuhteet-osiosta) on korvaus työsuhteen perusteettomasta päättämisestä. Työsuhteen perusteettomasta päättämisestä tuomittavan korvauksen määrä riippuu nimittäin hyvin monesta muustakin seikasta, kuin aiheutuneesta vahingosta.

Otetaan esimerkiksi tilanne, jossa olet irtisanonut työntekijän perusteettomasti, koska pidät häntä ärsyttävänä. Työntekijä sai parempipalkkaisen työn heti irtisanomisajan päätyttyä, joten hänelle ei ole aiheutunut senttiäkään vahinkoa. Sinut voidaan työsopimuslain mukaan (vahingon puuttumisesta huolimatta) tuomita korvaamaan työntekijälle 3-24 kuukauden palkkaa vastaava määrä. Rikastumiskielto ei siten sovellu tähän tilanteeseen.


Esimerkki: Postipaketin hukkaamisesta aiheutunut vahinko

Lainsäädäntö asettaa korvauksen enimmäismäärän postin hukatessa lähetyksen. Jos esimerkiksi lähetät 1 kg painoisen 10.000 € arvoisen esineen postin kautta normaalissa postipaketissa ja posti hukkaa sen, voit saada 20 € vahingonkorvausta. Täyden korvauksen periaate ei siis sovellu tähän tilanteeseen. 


Haluatko keskustella kanssani?

Soita minulle numeroon 044 984 8548, jos haluat keskustella kanssani asiastasi.


Kristian Krokfors
Oikeustieteen maisteri
Oikeudenkäyntilakimies
044 984 8548
kristian@krokforslaw.com