Testamentti: Veljen toimeentulo pitäisi varmistaa, mutta hän ei osaa käsitellä rahaa. Tässä on yksi esimerkki siitä, miten voit järjestää asian testamentilla.

01.12.2020

Tässä artikkelissa käsittelen yhtä tapaa, jolla jonkun henkilön toimeentulo voidaan turvata antamatta hänelle suurta omaisuusmäärää kerralla.

Voit itse määritellä kuukausirahan suuruuden testamentissa.

Kuukausiraha

Eräs tapa, jolla jonkun toimeentulo voidaan turvata, on testamenttiin kirjoitettava määräys kuukausirahasta. Otsikon esimerkissä tämä tarkoittaisi tietyn suuruista kuukausimaksua veljellesi.

Voit määrätä, että kuukausirahaa on maksettava jonkin tietyn ajan (esimerkiksi 5 vuotta) tai määrätä, että kuukausirahaa tulee maksaa niin kauan, kuin vastaanottaja elää.


Onko kuukausiraha lain tai hyvän tavan vastainen?

Kuukausiraha ei ole lainvastainen eikä se ole hyvän tavan vastainen. Mitään yleistä estettä kuukausirahasta määräämiselle ei siksi ole.


Mitä, jos varat eivät riitä kuukausirahan maksamiseen?

Miksi varat eivät riitä?

Kuolinpesän varallisuus voi olla riittämätön kuukausirahan maksamiseen koko ajalta useasta syystä, tässä on muutama:

  • Kuolinpesässä ei alun perinkään ollut riittävästi varallisuutta.
  • Pesänselvityksessä ilmeni tai aiheutui yllättäviä velkoja, jotka johtavat siihen, että varat eivät riitä.
  • Perintökaaren mukaiset elatukset ja avustukset ovat johtavat siihen, että varat eivät riitä.
  • Erillisten esineiden luovuttamista koskevat määräykset johtavat siihen, että varat eivät riitä (jollei testamentissa määrätä kuukausirahan olevan ensisijainen).
  • Perillisen lakiosavaatimus johtaa siihen, että varat eivät riitä.
  • Lesken vähimmäissuoja johtaa siihen, että varat eivät riitä.

Jokainen yllä mainittu seikka syrjäyttää kuukausirahan.


Mitä tapahtuu, jos varat riittävät osittain?

On mahdollista, että varat eivät riitä kuukausirahan maksamiseen koko ajalta, mutta ne riittäisivät joksikin aikaa. Tämä tilanne voi tulla esimerkiksi vastaan elinikäisen kuukausirahan osalta, jos varat loppuvat viiden vuoden kuluttua.

Jos varoja on maksaa kuukausirahaa jonkin aikaa, sitä maksetaan sen aikaa, kun varat riittävät.


Haluatko keskustella kanssani?

Soita minulle numeroon 044 984 8548, jos haluat keskustella kanssani asiastasi. 


Kristian Krokfors
Oikeustieteen maisteri
Oikeudenkäyntilakimies
044 984 8548
kristian@krokforslaw.com