Palkkakuluja pitäisi pienentää, mutta saako sairaan sanoa irti? Monella työnantajalla ja työntekijällä on virheellinen uskomus asiasta.

18.12.2020

Saako työntekijän sanoa irti kustannussäästösyistä, kun hän on sairauslomalla?

Irtisanomistilanteessa työnantajan kannattaa kerätä todisteita irtisanomisen perusteista ja irtisanottavien työntekijöiden valikoitumisen syistä.

Irtisanomisoikeus säästötoimenpiteiden takia

Työnantajalla on oikeus irtisanoa toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia silloin, kun tarjolla oleva työ on vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi sellaisten järjestelyjen vuoksi, joilla pyritään pienentämään palkkakustannuksia.*

Irtisanottu työntekijä saattaa yrittää jälkikäteen vaatia korvauksia sillä väitteellä, että irtisanominen tehtiin tosiasiassa hänen sairauslomansa vuoksi eikä kustannussäästösyistä. Työnantajan kannattaa siksi varmistua siitä, että sille jää todisteet säästötoimenpiteiden syistä ja vaikutuksista. Tällaiset todisteet on erittäin helppoa kerätä samalla, kun säästötoimenpiteitä ja irtisanomisoikeutta selvitetään.

Monelle työnantajalle saattaa aiheutua harmaita hiuksia silloin, kun säästötoimenpiteet johtaisivat jonkun sairauslomalla olevan työntekijän irtisanomiseen. Saako tällaisen työntekijän irtisanoa?


Miten sairausloma vaikuttaa irtisanomiseen?

Yleinen harhaluulo on, että sairauslomalla olevaa työntekijää ei saisi irtisanoa.

Työntekijää ei lähtökohtaisesti saa irtisanoa sairauden perusteella. Jos irtisanomisen peruste ei ole sairaus (esim. kustannussäästöt ja töiden vähentyminen), sairausloma ei työsopimuslain mukaan vaikuta asiaan. Sairauslomalla olevan työntekijänkin saa siis irtisanoa tällaisessa tilanteessa.

Käytännössä tällaisessa tilanteessa voi kuitenkin syntyä riitaa esimerkiksi sen osalta, onko työnantaja syrjinyt irtisanottua työntekijää, kun juuri hänet irtisanottiin.

Lähtökohtana on se, että työnantaja saa valita työn vähenemisen vuoksi irtisanottavat työntekijät omista lähtökohdistaan käsin. Työnantajalla ei ole velvollisuutta tehdä tarkkaa keskinäistä vertailua työntekijöiden kesken. Riita-asiassa työnantaja voi kuitenkin joutua tilanteeseen, jossa hänen tulee näyttää toteen se, että irtisanottavan valikoituminen on tapahtunut asiallisilla perusteilla.

Työnantaja joutuu joka tapauksessa perustelemaan itselleen miksi juuri joku tietty työntekijä valikoituu irtisanottavaksi. Tämä harkinta kannattaa dokumentoida, jotta työnantajalla on todisteita mahdollisessa riidassa.


*Työnantajan tulee muistaa selvittää irtisanomisoikeuteen vaikuttavat seikat (kuten muun työn tarjoamismahdollisuudet) tarkasti sekä tarkistaa muut edellytykset irtisanomiselle (esim. mahdollinen velvollisuus järjestää yhteistoimintaneuvottelut). Lisäksi työnantajan kannattaa tarkistaa irtisanomiseen vaikuttavat työehtosopimuksen määräykset, jotka saattavat poiketa työsopimuslain mukaisista määräyksistä.


Haluatko keskustella kanssani?

Soita minulle numeroon 044 984 8548, jos haluat keskustella kanssani asiastasi. 


Kristian Krokfors
Oikeustieteen maisteri
Oikeudenkäyntilakimies
044 984 8548
kristian@krokforslaw.com