Voiko yhteisomistusta järjestää järkevästi? Voiko riitoja ehkäistä ennalta?

18.11.2020

Oletko koskaan miettinyt, miksi asunto-osakeyhtiöissä on niin tarkat säännöt siitä, kuka saa käyttää mitä tilaa ja milloin? Syy on se, että sääntelemätön yhteinen omistus johtaa säännönmukaisesti ongelmiin. Tuskin haluaisit käyttää taloyhtiön saunaa lauantai-iltana koko taloyhtiön kanssa tai sitä, että naapurisi voisi kävellä jääkaapillesi keskellä yötä nukkuessasi.

Normaali yhteinen omistus on kuitenkin tällaista.

Yhteisesti omistetun esineen käyttö on eräs erimielisyyksiä aiheuttava asia. Esimerkiksi yhteistä kesämökkiä ei välttämättä haluttaisi käyttää samaan aikaan toisen omistajan kanssa, mutta kesämökkikausi ei ole pitkä.

Nämä ongelmat ovat kuitenkin vältettävissä.

Ilman sopimusta kaikki saavat käyttää esinettä niin, että heidän toimenpiteensä eivät estä tai haittaa muiden vastaavia oikeuksia.

Laki lähtökohtana

Laki lähtee siitä, että jokainen yhteisomistaja saa käyttää esinettä hyväkseen sellaisella tavalla, että hänen toimenpiteensä eivät loukkaa muiden yhteisomistajien vastaavia etuja ja oikeuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikilla on käyttöoikeus, mutta muiden käyttöä ei saa estää tai haitata.

Käytännön ongelmia ilmenee heti ongelmia, jos seuraava tilanne on käsillä:

  • Omistajat ovat riidoissa keskenään,
  • esinettä käytetään pidempiä aikoja kerrallaan (esim. mökki),
  • esinettä ei voida käyttää samaan aikaan (esim. asuntoauto) ja
  • omistajat haluavat käyttää esinettä samaan aikaan.

Jo parin edellytyksen täyttyminen samaan aikaan johtaa suurella todennäköisyydellä riitaan.

Sen lisäksi, että nykyisen omistajan kanssa voi aiheutua ongelmia, hän saattaa myydä osuutensa esineestä sinulle tuntemattomalle henkilölle tai vaatia esineen myymistä (ks. aiempi artikkelini).


Sopimista kannattaa harkita

Omistajilla on vapaus sopia esineen käytöstä haluamallaan tavalla. Esineen käytön voi esimerkiksi jakaa vuoroviikoittain tai muulla tarkoituksenmukaisella tavalla.

Sopimuksesta on hyötyä heti, jos osapuolet riitaantuvat tai muuttuvat muuten erimielisiksi. Tämänkaltaisia sopimuksia on haastavaa saada tehtyä silloin, kun niitä tarvittaisiin, eli riitatilanteessa. Osapuolten kannattaa siksi sopia esineen jaosta hyvän sään aikaan.

Sopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, jotta sopimuksen sisältö on jälkeenpäin todennettavissa. Kiinteistöjen osalta tehdyt sopimukset kannattaa myös kirjata viranomaisella, koska ne sitovat tällöin tuleviakin omistajia.


Haluatko keskustella kanssani?

Soita minulle numeroon 044 984 8548, jos haluat keskustella kanssani asiastasi. Voit vaihtoehtoisesti jättää yhteydenottopyynnön.


Kristian Krokfors
Oikeustieteen maisteri
Oikeudenkäyntilakimies
044 984 8548
kristian@krokforslaw.com