Miten koeajan saa uuden työntekijän työsopimukseen ja miten pitkä se on?

04.11.2021

Koeajan tarkoituksena on se, että työnantaja ja työntekijä voivat testata toisiaan ja päättää toistensa sopivuudesta. Työsuhteen päättämisen kynnys on siksi erittäin matala koeajalla. Koeaikapurkuun riittää mikä tahansa koeajan tarkoitukseen nähden asiallinen ja ei-syrjivä peruste. 

Koeajasta voidaan lähtökohtaisesti vain sopia kerran ja se alkaa työsuhteen alkaessa

Koeajasta tulee sopia nimenomaisesti

Koeaika ei ole automaattisesti työsuhteen ehtona, vaan siitä tulee sopia. Vaikka sovellettavassa työehtosopimuksessa olisi ehto koeajasta, tästä ehdosta tulee ilmoittaa työntekijälle.

Jollei koeajasta ole sovittu, koeaikaa ei ole. Ilman koeaikaehtoa työntekijän työsuhteen päättäminen edellyttää normaaleja irtisanomis- tai purkuperusteita.

Koeaikapurku voidaan tehdä huomattavasti normaalia irtisanomista kevyemmin perustein. 

Väärinkäsitysten välttämiseksi sinun kannattaa työnantajana lisätä koeaikaehto kirjalliseen työsopimukseen. Kirjallinen työsopimus kannattaa väärinkäsitysten välttämiseksi tehdä ennen työsuhteen alkamista.   


Milloin koeaika on ja kuinka pitkä se on?

Sopimukseen perustuvana ehtona koeaika on lähtökohtaisesti vain sovitun pituinen. Laki suojelee kuitenkin työntekijöitä niin, että koeajan enimmäispituutta on rajoitettu.

Koeaika alkaa pääsääntöisesti työn aloittamisesta ja se voi lain mukaan kestää korkeintaan kuusi kuukautta. Alle 12 kuukauden pituisissa määräaikaisissa sopimuksissa se saa olla korkeintaan puolet sopimuksen kestosta. 

Sovellettavan työehtosopimuksen mukaan enimmäisaika voi olla lain rajoja lyhyempi.


Kristian Krokfors
Oikeustieteen maisteri
Oikeudenkäyntilakimies
044 984 8548
kristian@krokforslaw.com