Oikeudenkäynti: Odotitko liian kauan? Saatoit menettää oikeutesi

07.01.2021

Tietyt oikeudet menetetään hyvin nopeasti, jos asiaa ei ole viety tuomioistuimeen. Tämä voi olla monille yllättävää. Sillä oletko periaatteessa oikeassa vai et, ei ole enää merkitystä tällaisen aikarajan ylittymisen jälkeen.

Viivyttely voi johtaa oikeudenmenetyksiin

Esimerkkejä aikarajoista

Alla on esimerkkejä aikarajoista:

  • Ylityökorvauksia koskevan asian tulee olla tuomioistuimessa kahden vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana oikeus korvaukseen on syntynyt.
  • Asuinhuoneiston vuokrasopimuksen irtisanomisen tehottomaksi julistaminen tulee olla käräjäoikeudessa viimeistään kolmen kuukauden kuluessa irtisanomisen tiedoksiannosta ja ennen vuokrasopimuksen päättymistä.
  • Asunnon haltuunottoa koskeva moitekanne tulee olla käräjäoikeudessa 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös annettiin tiedoksi.

Tällaisten aikarajojen ylittyminen estetään viemällä asia tuomioistuimen käsiteltäväksi. Näitä aikarajoja ei voida katkaista samalla tavalla kuin vanhentumista ilmoittamalla asiasta vastapuolelle.


Mistä tiedät, jos tällainen aikaraja on olemassa?

Tällaiset nimenomaiset kanneajat ilmenevät asiaan soveltuvasta lainsäädännöstä.


ESIMERKKEJÄ

Sinun kannattaa tarkistaa patenttilain säännökset, jos joku muu on patentoinut sinun keksintösi (näissä asioissa on kanneaika).

Jos asiasi koskee työsuhteeseen perustuvaa palkkasaatavaa, sinun kannattaa ainakin tarkistaa työsopimuslain ja työaikalain säännökset.

Mikäli asiasi koskee asunto-osakeyhtiön tekemää päätöstä, sinun kannattaa tarkistaa asunto-osakeyhtiölain säännökset.


Kanneaikaa koskeva ehto voi myös sisältyä johonkin sinun tekemääsi sopimukseen. Tällaiset ehdot eivät kuitenkaan ole yhtä yleisiä, kuin reklamaatioaikaa koskevat ehdot.


Miten vältät oikeudenmenetykset

Yksinkertaisin tapa välttyä aikarajojen ylittymisestä on asioiden selvittäminen riittävän ajoissa. Muista myös, että lakimiehesi tarvitsee aikaa kanteen nostamiselle. Lakimiehesi ei välttämättä ehdi viedä asiaasi oikeuteen, jos hän kuulee ongelmastasi ensimmäisen kerran määräajan viimeisenä päivänä.


Haluatko keskustella kanssani?

Soita minulle numeroon 044 984 8548, jos haluat keskustella kanssani asiastasi.


Kristian Krokfors
Oikeustieteen maisteri
Oikeudenkäyntilakimies
044 984 8548
kristian@krokforslaw.com