Vähemmistön valta osa 3: Yhtiön miljoonat ”on jossain”. Kukaan ei kerro missä. Voit hankkia erityisen tarkastuksen yhtiön piikkiin

29.01.2021

Erityisellä tarkastuksella voit selvittää hallituksen sinulta pimittämät tiedot.

Erityisessä tarkastuksessa yhtiön ulkopuolinen tarkastaja selvittää pyydetyt hallintoon tai kirjanpitoon liittyvät asiat

Mikä erityisen tarkastuksen idea on?

Vähemmistöosakas tai ryhmä vähemmistöosakkaita voivat käyttää erityistä tarkastusta tiedonhankintaa varten. Erityisessä tarkastuksessa aluehallintovirasto määrää yhtiön ulkopuolisen riippumattoman asiantuntijan selvittämään tietoja yhtiön hallinnosta ja/tai kirjanpidosta.

Erityisiä tarkastuksia ei kannata vaatia turhaan. Ennen erityisen tarkastuksen vaatimista sinun tulisi pyrkiä saamaan tiedot muulla tavalla, koska se on nopeampaa ja yhtiölle halvempaa. Sinulla ei välttämättä myöskään ole alla mainittua painavaa syytä, jos et ole pyrkinyt saamaan tietoja ilman erityistä tarkastusta.


Mitä voidaan tarkastaa

Tarkastuksen tulee aina kohdistua menneisiin tapahtumiin. Tulevaisuudessa tapahtuvia asioita ei voida tarkastaa. Tarkastus voi koskea jotain rajattua ajanjaksoa, tiettyjä toimenpiteitä tai tiettyjä seikkoja. Voit esimerkiksi selvittää epäilemääsi varojen väärinkäyttöä erityisen tarkastuksen avulla.


Kuinka paljon osakkeita tarvitset?

Osakemäärät lasketaan samalla tavalla, kuin artikkelisarjan osassa 1 on selostettu.

Vaihtoehto 1

Tarvitset yli 10 % kaikista osakkeista voidaksesi saada yksin läpi vaatimuksen erityisen tarkastuksen määräämisen hakemisesta.

Vaihtoehto 2

Vaihtoehtoisesti riittää, jos yksi kolmasosa yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista ovat puoltaneet ehdotusta.


Asiaa pitää käsitellä yhtiökokouksessa

Erityisen tarkastuksen määrääminen on ainoastaan mahdollista, jos asiaa on käsitelty yhtiökokouksessa. Asiaa voidaan joko käsitellä varsinaisessa yhtiökokouksessa tai ylimääräisessä yhtiökokouksessa, jonka asialistalla erityisen tarkastuksen määräämisen hakeminen on.

Voit käyttää oikeuttasi saada ylimääräinen yhtiökokous koolle kutsutuksi, jotta asiaa käsiteltäisi ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Tämän jälkeen osakkeenomistaja voi hakea erityisen tarkastuksen toimittamista aluehallintovirastolta. Aluehallintovirasto voi määrätä erityisen tarkastuksen toimitettavaksi.


Tarvitset painavan syyn

Erityistä tarkastusta ei saada määrätyksi ilman painavaa syytä. Painava syy arvioidaan tapauskohtaisesti. Esimerkiksi otsikossa mainitussa tapauksessa painava syy voisi olla epäily yhtiön varojen väärinkäytöstä.


Kuka maksaa kulut?

Mikäli erityinen tarkastus määrätään toimitettavaksi, yhtiö maksaa siitä aiheutuneet kulut.

Jos osakkeenomistaja on käyttänyt väärin oikeuttaan vaatia erityistä tarkastusta (tai jos on olemassa muita erityisiä syitä), yhtiö voi vaatia häntä korvaamaan erityisen tarkastuksen kulut kokonaan tai osittain.


Haluatko keskustella kanssani?

Soita minulle numeroon 044 984 8548, jos haluat keskustella kanssani asiastasi.


Kristian Krokfors
Oikeustieteen maisteri
Oikeudenkäyntilakimies
044 984 8548
kristian@krokforslaw.com