sv

Artiklar på svenska

Oskälighet kan leda till att en borgensförbindelse inte är effektiv. Vasa hovrätt gav i december en dom som gällde borgensmannens ansvar för tre års hyror. Var förbindelsen oskälig eller ledde den till ett oskäligt resultat?

I en rättegång är ofta den viktigaste frågan vad som har hänt. Förrän du går till rätten måste du därför preliminärt reda ut vad man kan bevisa. Du kan kanske ha något inofficiellt som stöder din synpunkt om händelserna, som till exempel ett WhatsApp-meddelande, men får man använda sådana inofficiella meddelanden som bevis?